Dariusz Pokacki

Absolwent Politechniki koszalińskiej na kierunku zarządzanie małymi i dużymi przedsiębiorstwami, absolwent studium informatycznego w Gorzowie Wlkp.. Obecnie zatrudniony na stanowisku Doradcy Technicznego ds. wentylacji w firmie ADW Wioldar. Czynnie przyczynił się do otrzymania wyróżnienia EKO LIDER przez firmę ADW. Ukończył wiele kursów i szkoleń poświęconym budownictwu energooszczędnemu, pasywnemu oraz alternatywnym źródłom energii.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami oraz kluczowymi partnerami inwestycji domu zeroenergetycznego.

Zainteresowania – nowe technologie w budownictwie, energia odnawialna, siatkówka, narciarstwo, windsurfing

  • Solcial
Youtube